GIS Center Logo

咸安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 彰化縣大城鄉大城村中平路56號
電話: 04-8941549
主祀神明: 保生大帝
陪祀神明:
張府天師
王爺
中壇元帥
創立起始年: 1674
建立沿革:

先民吳氏,由大陸福建泉郡同邑攜眷渡台開拓斯土,曾恭請白礁鄉保生大帝香火來家奉祀、造福消災。因當時斯地一片荒野、瘟疫叢生,致民不聊生,居民不得安居,頗有他遷之意。吳氏鑑於此狀於永曆二十年(西元一六六六年)專程回福建泉郡同邑白礁鄉積善里祖廟,恭奉廣受人民信仰尊敬,有神醫之稱之「保生大帝」神尊來大城厝庄奉祀,供民眾崇拜、安撫民心;果然神威顯靈,瘟疫惡疾遂定,當時庄民皆賴以保生大帝為心靈之寄託。永曆二十八年(西元一六七四年)三月黃道吉日恭請保生大帝聖駕入奉於新建簡陋土角廟安座供民膜拜,從此庄民得以安居樂業、人口日臻繁盛。於道光元年(西元一八二一年)開設市街,始建廟宇,標其額曰「咸安宮」,崇祀「保生大帝」,副祀福德正神。

惟道光元年初創廟宇規模狹小,一直屹立不搖,迄昭和三年(民國十七年)已百有餘年,歷風雨之飄搖;值滄桑之變幻,漸見宇傾棟摧,由信士吳萬益任董事,聯絡地方仕紳吳連德、吳輝龍、吳練,王進世,王仕木、王清芽等,爰集村民共商改築,乃滿場一致贊成。於是申請官方允許募捐,幸諸信士踴躍樂捐。于昭和三年(民國十七年)冬季興工重建,其所需石材、福杉等,建材均由大陸運台,並請大陸一流建築師設計、雕樑畫棟、建造,歷時二年餘。

昭和九年(民國二十三年)董事吳萬益氏偕姪吳連愷,恭奉保生大帝金身,遠渡大陸進香,回程乘船遇大風甚為艱難,同船之人見吳氏奉一尊大帝金身,皆向大帝祈禱,祈求平安,竟然,不久風浪平息,全船乘客,皆讚為大帝之神功,叩答其保佑。爾後,本宮之香火旺盛,頗受全台各地信者之崇敬。

簡介與相關圖片:

改建文

碑文沿革碑

奉祀神明 (主神之外):

主祀神明

旁祀神明

旁祀神明

祭祀活動:

於3/15, 6/14, 5/18, 9/19 神明聖誕時準備牲禮,四果,扮戲,康樂晚會來祝壽。

安營路口

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 咸安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 洪登錄
建築與飾物
建築概況:

為三進二院,三開間建築,廟前有鐵皮搭建的拜亭。前殿有木雕壁畫,彩繪樑柱

外觀

外觀

古物與文物:

香爐

運籤

大人用藥籤

小人藥籤

敘事性裝飾題材:

神明位置介紹

神明位置示意圖

填表資料
填表人姓名: 蔡昆任
填表日期: 2012-08-26 21:15
祭祀族群: 泉州
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 大人 小兒
運籤: 一百首
信徒組織:

有參與全省保生大帝廟宇聯誼會

其他可供記述事項: RichTextValue object. (Did you mean <attribute>.raw or <attribute>.output?)