GIS Center Logo

白雲寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 242
地址: 彰化縣彰化市桃源里龍涎北路292號
電話: 04-7223537
主祀神明: 釋迦牟尼佛 文殊菩薩 普賢菩薩
陪祀神明:
伽藍菩薩
韋馱菩薩
觀世音菩薩
善財童子
龍女
地藏王菩薩
創立起始年: 1955
建立沿革:

沒沿革石碑

白雲寺位於彰化市八卦山麓,肇建於民國四十四年,發起人為智法師、慈法師及王玉霜女居士。草創之初,智法師因故未能參與創寺工作,由慈法師設法先購下現今大雄寶殿所在之山坡地及幾間茅屋,取名為白雲寺。寺務由慈法師主持,王玉霜女居士從旁協助,出錢出力,大力護法,始得法運日隆。

民國四十七年,由王居士邀同地方善信捐集鉅資,親自設計建造,工程歷時三載,至民國四十九年大雄寶殿始告落成。不久,藏經樓亦相繼完成。民國五十二年,敦請一法師晉山就任第一代住持。此後,遠近信眾前來禮佛者絡繹不絕,寺譽自是日隆,香火隨之日盛。

民國五十九年七月十七日,王玉霜女居士往生,享年七十有六。慈法師感於王居士生前護法之誠與倡建白雲寺之功,特闢建王玉霜居士紀念室,且營墓立碑於紀念室旁,以為紀念。同時宣布,自是日起禁足,不出寺外,誓願精進修持,期能上報佛恩,早證菩提。

民國六十九年,住持一法師圓寂。翌年(七十年)慈法師晉任第二代住持。是年農曆十一月舉辦首次佛七。之後,除了每年十一月舉辦佛七外,且訂定每月初五及二十日為念佛日,以求精進。更於民國七十三年農曆閏十月初十日,完成興建念佛堂及塑造西方三聖像。民國七十五年底建造完成寺右之圖書館。

基於種種因緣成熟,自民國七十七年元月起,集各方善信之捐資,開始重建大雄寶殿,至民國七十九年十一月止,主體工程大體完成。遂擇於民國七十九年農曆十月初九日,舉行佛像開光及安座典禮。

民國八十年八月至次年十月止,為弘揚正信佛教,特舉辦佛學研習班,於每周六開課,學習正信理念,日常生活儀軌,俾使落實佛教生活化。

民國八十一年,兒童學佛夏令營開營,本著百年樹人的精神,以期佛教教育文化往下紮根。

民國五十九年七月十七日,王玉霜女居士往生,享年七十有六。慈法師感於王居士生前護法之誠與倡建白雲寺之功,特闢建王玉霜居士紀念室,且營墓立碑於紀念室旁,以為紀念。同時宣布,自是日起禁足,不出寺外,誓願精進修持,期能上報佛恩,早證菩提。

基於種種因緣成熟,自民國七十七年元月起,集各方善信之捐資,開始重建大雄寶殿,至民國七十九年十一月止,主體工程大體完成。遂擇於民國七十九年農曆十月初九日,舉行佛像開光及安座典禮。

 民國八十年八月至次年十月止,為弘揚正信佛教,特舉辦佛學研習班,於每周六開課,學習正信理念,日常生活儀軌,俾使落實佛教生活化。

 民國八十一年,兒童學佛夏令營開營,本著百年樹人的精神,以期佛教教育文化往下紮根。因建築年久失修,改建開山老師—王玉霜女居士紀念室為三方寶殿。於民國八十一年農曆十月初九日安座,是月十九日起更舉行在家五戒菩薩戒傳戒大典。務使生活戒律化,化導世人信仰佛教,入於佛道。基「毘尼藏住,佛法久住」,故自民國八十二年起,於每年四月十六日至七月十五日「結夏安居」。同年九月二十三日起,每年舉行兩次八關齋戒(農曆三月及九月),令正法久住。

 

增建念佛堂芳名錄1

 念佛堂捐獻功德芳名錄

 

正門寺匾

 正殿寺匾

 

鐘樓1

鐘樓

 

鼓樓1

鼓樓

 

大殿主祀神明1

釋迦牟尼佛  文殊師利菩薩  普賢菩薩

 

地藏王菩薩

地藏王菩薩

 

大雄寶殿匾

大雄寶殿匾額

 

觀世音菩薩與善財及龍女

觀世音菩薩  善財童子  龍女

 

釋迦牟尼佛陶瓷造像

釋迦牟尼佛陶瓷造像

 

伽藍尊者

伽藍尊者

 

韋馱尊者

韋馱尊者

 

萬德莊嚴匾

萬德莊嚴匾

 

 

 

簡介與相關圖片:
祭祀活動:

每年農曆四月初八日,舉辦浴佛大典  誦經禮讚

每年農曆七月廿四日~七月廿八日,舉辦超渡大法會

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 白雲寺
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 釋一慈(陳秀金)
建築與飾物
建築概況:

白雲寺廟貌

白雲寺廟貌

 

左側三樓念佛堂

左側三樓念佛堂

 

右側二樓圖書館

右側二樓圖書館

 

三方寶殿

誦戒所在---三方寶殿

填表資料
填表人姓名: 郭裕吉
填表日期: 2012-11-14 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: