GIS Center Logo

編號: 14220

名稱: 生達鄉寺廟

分類: 廟

省: 西藏自治區

行政區: 德格縣

郵遞區號: 854100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: da xiangsi Miao

Type: temple

Province1: Sichuan

Province2: Garze Tibetan

Province3: Dege Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1