GIS Center Logo

編號: 18756

名稱: 妙音寺

分類: 寺

省: 吉林省

行政區: 前郭爾羅斯蒙古族自治縣

郵遞區號: 131100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: miaoyin si

Type: monastery

Province1: Jilin

Province2: Songyuan

Province3: Qianguo'erluosi Mongolian Zizhixia


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1