GIS Center Logo

編號: 18781

名稱: 會圓寺

分類: 寺

省: 黑龍江省

行政區: 肇源縣

郵遞區號: 166542

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: huiyuan si

Type: monastery

Province1: Heilongjiang

Province2: Daqing

Province3: Zhaoyuan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1