GIS Center Logo

編號: 15309

名稱: 竹節寺

分類: 寺

省: 青海省

行政區: 石渠縣

郵遞區號: 815100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: zhujie si

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Garze Tibetan

Province3: Shiqu Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1