GIS Center Logo

編號: 16873

名稱: 龍覺寺

分類: 寺

省: 甘肅省

行政區: 永靖縣

郵遞區號: 731601

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: longjue si

Type: monastery

Province1: Gansu

Province2: Linxia Hui

Province3: Yongjing Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1