GIS Center Logo

編號: 15194

名稱: 宗鏡禪院

分類: 寺

省: 甘肅省

行政區: 武都縣

郵遞區號: 746000

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: zhongjingchan si

Type: monastery

Province1: Gansu

Province2: Longnan

Province3: Wudu Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1