GIS Center Logo

編號: 12833

名稱: 紮宗寺

分類: 寺

省: 四川省

行政區: 新龍縣

郵遞區號: 626800

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Zazong Si

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Garze Tibetan

Province3: Xinlong Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1