GIS Center Logo

編號: 13198

名稱: 慈善寺

分類: 寺

省: 四川省

行政區: 西充縣

郵遞區號: 637215

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Cishan Si

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Nanchong

Province3: Xichong Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1