GIS Center Logo

編號: 13771

名稱: 皇山寺

分類: 寺

省: 四川省

行政區: 劍閣縣

郵遞區號: 628312

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: HuangshanSi

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Guangyuan

Province3: Jiange Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1