GIS Center Logo

編號: 11857

名稱: 黃龍寺

分類: 寺

省: 四川省

行政區: 華鎣市

郵遞區號: 638609

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: HuanglongSi

Type: monastery

Province1: Sichuan

Province2: Guang'an

Province3: Huaying Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1