GIS Center Logo

編號: 6316

名稱: 青龍洞

分類: 洞

省: 貴州省

行政區: 鎮遠縣

郵遞區號: 557700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: QinglongDong

Type: cave

Province1: Guizhou

Province2: Qiandongnan Miao and Dong

Province3: Zhenyuan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1