GIS Center Logo

編號: 6286

名稱: 太陽洞寺廟

分類: 廟

省: 貴州省

行政區: 施秉縣

郵遞區號: 556200

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Taiyangdongsi Miao

Type: temple

Province1: Guizhou

Province2: Qiandongnan Miao and Dong

Province3: Shibing Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1