GIS Center Logo

編號: 4443

名稱: 碧雲寺

分類: 寺

省: 貴州省

行政區: 普安縣

郵遞區號: 561500

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: BiyunSi

Type: monastery

Province1: Guizhou

Province2: Qianxinan Buyei and Miao

Province3: Pu'an Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1