GIS Center Logo

編號: 4965

名稱: 定慧寺

分類: 寺

省: 貴州省

行政區: 惠水縣

郵遞區號: 550600

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: DinghuiSi

Type: monastery

Province1: Guizhou

Province2: Qiannan Buyei and Miao

Province3: Huishui Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1