GIS Center Logo

編號: 5177

名稱: 九龍寺

分類: 寺

省: 貴州省

行政區: 都勻市

郵遞區號: 558000

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: JiulongSi

Type: monastery

Province1: Guizhou

Province2: Qiannan Buyei and Miao

Province3: Duyun Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1