GIS Center Logo

編號: 2630

名稱: 靜樂庵

分類: 庵

省: 雲南省

行政區: 易門縣

郵遞區號: 651100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jingle An

Type: chapel

Province1: Yunnan

Province2: Yuxi

Province3: Yimen Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1