GIS Center Logo

編號: 4283

名稱: 雲岩寺

分類: 寺

省: 雲南省

行政區: 騰沖縣

郵遞區號: 679103

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yunyan Si

Type: monastery

Province1: Yunnan

Province2: Baoshan

Province3: Tengchong Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1