GIS Center Logo

編號: 2694

名稱: 青松寺

分類: 寺

省: 雲南省

行政區: 梁河縣

郵遞區號: 679202

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: QingsongSi

Type: monastery

Province1: Yunnan

Province2: Dehong Dai and Jingpo

Province3: Lianghe Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1