GIS Center Logo

編號: 5620

名稱: 戒珠寺

分類: 寺

省: 雲南省

行政區: 劍川縣

郵遞區號: 671300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jiezhu Si

Type: monastery

Province1: Yunnan

Province2: Dali Bai

Province3: Jianchuan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1