GIS Center Logo

編號: 1501

名稱: 黃龍寺

分類: 寺

省: 雲南省

行政區: 建水縣

郵遞區號: 654300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: HuanglongSi

Type: monastery

Province1: Yunnan

Province2: Honghe Hani and Yi

Province3: Jianshui Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1