GIS Center Logo

編號: 15984

名稱: 雲寂寺

分類: 寺

省: 陝西省

行政區: 永壽縣

郵遞區號: 713404

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: YunjiSi

Type: monastery

Province1: Shaanxi

Province2: Xianyang

Province3: Yongshou Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1