GIS Center Logo

編號: 18165

名稱: 洗馬林藏經閣

分類: 其他

省: 河北省

行政區: 萬全縣

郵遞區號: 76200

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Ximalincangjing Ge

Type: others

Province1: Hebei

Province2: Zhangjiakou

Province3: Wanquan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1