GIS Center Logo

編號: 17498

名稱: 平山縣佛教協會

分類: 協會

省: 河北省

行政區: 平山縣

郵遞區號: 50400

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Pingshanxian fojiao XieHui

Type: association

Province1: Hebei

Province2: Shijiazhuang

Province3: Pingshan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1