GIS Center Logo

編號: 17429

名稱: 懸空寺

分類: 寺

省: 河北省

行政區: 井陘縣

郵遞區號: 50300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Xuankong Si

Type: monastery

Province1: Hebei

Province2: Shijiazhuang

Province3: Jingxing Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1