GIS Center Logo

編號: 12684

名稱: 樅陽縣佛教協會

分類: 協會

省: 安徽省

行政區: 樅陽縣

郵遞區號: 246700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Zongyangxian fojiao XieHui

Type: association

Province1: Anhui

Province2: Anqing

Province3: Zongyang Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1