GIS Center Logo

編號: 6388

名稱: 高華山寺

分類: 寺

省: 江西

行政區: 宜黃縣

郵遞區號: 344100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Gaohuashan Si

Type: monastery

Province1: Jiangxi

Province2: Fuzhou

Province3: Yihuang Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1