GIS Center Logo

編號: 8656

名稱: 宜豐縣佛教協會

分類: 協會

省: 江西

行政區: 宜豐縣

郵遞區號: 336300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yifengxian fojiao XieHui

Type: association

Province1: Jiangxi

Province2: Yichun

Province3: Yifeng Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1