GIS Center Logo

編號: 5903

名稱: 金蓮山寺

分類: 寺

省: 江西

行政區: 泰和縣

郵遞區號: 343725

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jinlianshan Si

Type: monastery

Province1: Jiangxi

Province2: Ji'an

Province3: Taihe Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1