GIS Center Logo

編號: 7394

名稱: 萬福寺

分類: 寺

省: 江西

行政區: 萍鄉市市轄區

郵遞區號: 337004

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Wanfu Si

Type: monastery

Province1: Jiangxi

Province2: Pingxiang

Province3: Shangli Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1