GIS Center Logo

編號: 11124

名稱: 多福寺

分類: 寺

省: 江西

行政區: 陽新縣

郵遞區號: 332208

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Duofu Si

Type: monastery

Province1: Hubei

Province2: Huangshi

Province3: Yangxin Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1