GIS Center Logo

編號: 11156

名稱: 汪聖廟

分類: 廟

省: 江西

行政區: 彭澤縣

郵遞區號: 332725

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Wangsheng Miao

Type: temple

Province1: Jiangxi

Province2: Jiujiang

Province3: Pengze Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1