GIS Center Logo

編號: 7075

名稱: 碧濤庵

分類: 庵

省: 江西

行政區: 南城縣

郵遞區號: 344700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: BitaoAn

Type: chapel

Province1: Jiangxi

Province2: Fuzhou

Province3: Nancheng Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1