GIS Center Logo

編號: 6894

名稱: 東華山古寺

分類: 寺

省: 江西

行政區: 黎川縣

郵遞區號: 344600

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Donghua shanguSi

Type: monastery

Province1: Jiangxi

Province2: Fuzhou

Province3: Lichuan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1