GIS Center Logo

編號: 7782

名稱: 清華庵

分類: 庵

省: 江西

行政區: 金溪縣

郵遞區號: 344800

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Qinghua An

Type: chapel

Province1: Jiangxi

Province2: Fuzhou

Province3: Jinxi Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1