GIS Center Logo

編號: 12750

名稱: 觀音堂

分類: 堂

省: 湖北省

行政區: 英山縣

郵遞區號: 438700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Guanyin Tang

Type: house

Province1: Hubei

Province2: Huanggang

Province3: Yingshan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1