GIS Center Logo

編號: 12749

名稱: 中庵廟

分類: 廟

省: 湖北省

行政區: 英山縣

郵遞區號: 438700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Zhong an Miao

Type: temple

Province1: Hubei

Province2: Huanggang

Province3: Yingshan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1