GIS Center Logo

編號: 11298

名稱: 雲泉寺

分類: 寺

省: 湖北省

行政區: 陽新縣

郵遞區號: 435239

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yunquan Si

Type: monastery

Province1: Hubei

Province2: Huangshi

Province3: Yangxin Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1