GIS Center Logo

編號: 10947

名稱: 鳳池寺

分類: 寺

省: 湖北省

行政區: 咸豐縣

郵遞區號: 445600

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Fengchi Si

Type: monastery

Province1: Hubei

Province2: Enshi Tujia and Miao

Province3: Xianfeng Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1