GIS Center Logo

編號: 11758

名稱: 一宿庵

分類: 庵

省: 湖北省

行政區: 黃梅縣

郵遞區號: 436500

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Yixiu An

Type: chapel

Province1: Hubei

Province2: Huanggang

Province3: Huangmei Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1