GIS Center Logo

編號: 16368

名稱: 香泉寺

分類: 寺

省: 河南省

行政區: 衛輝市

郵遞區號: 453100

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: XiangquanSi

Type: monastery

Province1: Henan

Province2: Xinxiang

Province3: Weihui Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1