GIS Center Logo

編號: 16408

名稱: 悟空寺

分類: 寺

省: 河南省

行政區: 輝縣市

郵遞區號: 453600

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: WukongSi

Type: monastery

Province1: Henan

Province2: Xinxiang

Province3: Huixian Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1