GIS Center Logo

編號: 15757

名稱: 金龍寺

分類: 寺

省: 河南省

行政區: 虞城縣

郵遞區號: 476300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Jinlong Si

Type: monastery

Province1: Henan

Province2: Shangqiu

Province3: Yucheng Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1