GIS Center Logo

編號: 15426

名稱: 清涼寺

分類: 寺

省: 河南省

行政區: 襄城縣

郵遞區號: 461700

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: QingliangSi

Type: monastery

Province1: Henan

Province2: Xuchang

Province3: Xiangcheng Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1