GIS Center Logo

編號: 14228

名稱: 慈聖寺

分類: 寺

省: 河南省

行政區: 光山縣

郵遞區號: 465450

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Cisheng Si

Type: monastery

Province1: Henan

Province2: Xinyang

Province3: Guangshan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1