GIS Center Logo

編號: 8735

名稱: 龍興講寺

分類: 寺

省: 湖南

行政區: 沅陵縣

郵遞區號: 419600

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Longxingjiangsi

Type: monastery

Province1: Hunan

Province2: Huaihua

Province3: Yuanling Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1