GIS Center Logo

編號: 8792

名稱: 碧峰寺

分類: 寺

省: 湖南

行政區: 花垣縣

郵遞區號: 416406

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Bifengsi

Type: monastery

Province1: Hunan

Province2: Xiangxi Tujia and Miao

Province3: Huayuan Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1