GIS Center Logo

編號: 1094

名稱: 萬壽寺

分類: 寺

省: 廣東

行政區: 增城市

郵遞區號: 511300

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: WanshouSi

Type: monastery

Province1: Guangdong

Province2: Guangzhou

Province3: Zengcheng Shi


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1