GIS Center Logo

編號: 1778

名稱: 萬壽古寺

分類: 寺

省: 廣東

行政區: 龍門縣

郵遞區號: 516800

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: WanshouGusi

Type: monastery

Province1: Guangdong

Province2: Huizhou

Province3: Longmen Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1